KWALIFICEREN VAN PERSONEEL

 

Welkom op de website!

Introductie van futureproved: 

Is in uw bedrijf of overheidsinstelling gekwalificeerd personeel werkzaam en wilt u dit ook in de toekomst bestendigen of verbeteren ? Vindt u ook dat het hebben en behouden van gekwalificeerd personeel van groot belang is ?

  • Het verandertempo binnen organisaties neemt toe. Strategie en planning zijn snel achterhaald.
  •  De onvoorspelbaarheid voor organisaties neemt sterk toe. Hele bedrijfstakken slaan op tilt door disruptieve innovaties.
  •  Tot slot is er de toenemende complexiteit van organisaties en hun omgeving. De dichtere netwerken binnen en tussen organisaties zijn met steeds langere afhankelijkheidsketens gevoelig voor storingen. Ergens in de ketens gaat altijd wel iets mis

 

Om personeel te ontwikkelen is het noodzakelijk om te weten over welke kwalificaties men dient te beschikken. Organisatieontwikkeling en ontwikkelen van de individuele medewerker gaan samen (efficiënt personeelsmanagement).

Onduidelijkheden bij personeel over het uitvoeren van taken en het niet toepassen van ontwikkelperspectief zijn onwenselijk.

Futureproved ondersteunt u bij het in kaart brengen van het huidig- en gewenst kwalificatie niveau. Futureproved ontwikkelt samen met u plannen en ondersteunt u bij de implementatie hiervan.

Futureproved is voor:

Overheidsinstellingen die het kwalificeren van personeel zelf verrichten vanuit goed werkgeverschap en met behoud van de kwalificatienormering.

Bedrijven die het personeel willen ontwikkelen naar de juiste competenties en/of op zoek zijn naar uitstromend gekwalificeerd overheidspersoneel.

Futureproved werkt met u samen aan:

- De doelstelling van het kwalificeren.

- De methodiek van het kwalificeren.

- De toepassing van kwalificeren.

- De implementatie en evaluatie.


Futureproved is gebaseerd op reeds afgesloten projecten met succesvolle resultaten. Heeft u interesse in meer gerichte informatie over deze resultaatgerichtheid?. Bel mij of maak gebruik van het contactformulier voor het maken van een afspraak. Ik maak graag tijd voor u vrij om u persoonlijk over deze aanpak te informeren.Kelvin de Richemont